Brf Berget 10

Icon

Bostadsrättsföreningen på Berget

Föreningsstämman

De kallelser som delades ut i era brevlådor till ordinarie föreningsstämma 2016 för Brf Berget 10 hade rätt datum med fel veckodag.

Stämman är den 14:e juni som är en tisdag. Vi kommer vara på Megaron Arkitekter, Luntmakargatan 15 (tel 08-4118890).

Hälsningar Styrelsen

Förslag till reviderade stadgar

En av frågorna som tas upp under stämman den 14’e Juni är ett förslag för reviderade stadgar. Dessa finner ni här.

Har ni några frågor om stadgarna redan nu så får ni gärna kontakta styrelsen.

Hälsningar Styrelsen

STÄMMAN FÖR ÅRET

Årets föreningsstämma kommer att hållas onsdagen den 20:e maj. Mer information hittar du i kallelsen.

Välkommen,
Styrelsen

VATTENAVBROTT

Tisdag 28 mars kommer vattnet vara avstängt mellan 09.00 – 10.00 pga av renoveringsarbete.

Styrelsen

TVÄTTSTUGAN!

När vi nu har utökat tvättiderna så har vi använt den tidigare ”parkerings” delen för bokning med tvättidskolvar. Det är några tvättidskolvar som verkar fastnat på denna del och inte används. Kan alla som har sina tvättidskolvar på tavlan se till att de är placerade för endast bokning av tvättid. Annars var vänliga ta bort dessa tvättidskolvar och förvara tvättidskolven i exv lägenheten.

De som inte har tvättidskolvar kan köpa dessa på BG-lås, Hörnet Västmannagatan- Kungstensgatan. BG-lås vet vilka tvättkolvar som kan inhandlas. Priset är strax under trehundra kronor. Dessa nya kolvar måste märkas med det gamla lägenhetsnumret. Det finns en lista på anslagstavlan utanför tvättstugan med nya och gamla lägenhetsnummer.

Om Ni har tappat bort nyckel till tvättidskolven så kan Ni få hjälp med detta på BG-lås.

Det måste påminnas att det är av vikt att alla städar tvättstugan efter sig. Även att alla är rädda om vår utrustning i tvättstugan.

Styrelsen

ÄNTLIGEN: MÖJLIGHET TILL SÄKERHETSDÖRRAR

Nu har föreningens medlemmar möjlighet att byta ut sina gamla dörrar till säkerhetsdörrar under våren.

Företaget som kommer att genomföra arbetet med säkerhetsdörrar heter Torterolo&RE säkerhetsdörrar. Dom representeras av Daniel Ericsson.

Daniel Ericsson kommer att ta kontakt med alla medlemmar och stämma av gällande eventuellt köp av säkerhetsdörr samt pris. Det kommer vara en grundstandard av dörr som är anpassad i storlek samt utseende jämfört med nuvarande befintliga dörrar. Säkerhetsdörrarna är klass 3, brandklass 30, Ljudreduktion 41db, samt äkta träfanerade beklädda dörrar.

Kostnaden för säkerhetsdörrar står varje lägenhetsinnehavare för.

Daniel Ericsson från TORTEROLO&RE kommer kontakta Er.

Hälsningar

Styrelsen

NY FASTIGHETSSKÖTARE

Leif Pålson är vår nya fastighetsskötare. Han kan nås på telefon 0702592885. Det gäller under normal kontorstid.

Leif P kan hjälpa till med frågor gällande fastighetsskötseln av vår fastighet.

Även andra frågor som rörande frågor kring vvs, el, ombyggnation, underhåll mm kan ställas till honom. Genom det nätverk av olika hantverkare som veteranpoolen nu bygger upp så kan vi rekommendera att Ni kontaktar Leif P innan ni kontaktar någon annan.

Styrelsen

PÅMINNELSE: INSPEKTIONSLUCKOR & INTRESSEANMÄLAN SÄKERHETSDÖRR

Det är ytterst viktigt att vi får alla medlemmars respons på (1) Säkerhetsluckors tätning samt (2) Intresseanmälan för säkerhetsdörrar.

Vi ber därför (de som inte tidigare svarat) om detta innan måndag 23 januari; per mail info@berget10.se eller skriftligen med lapp i entrébrevlådan.

TVÄTTSTUGAN

Torktumlaren har för närvarande nedsatt effekt men fungerar trots allt. Den kommer lagas inom kort.

Styrelsen

KONTROLL FÖR SÄKERHET & KOMFORT

Som en viktig del av arbetet med bytet av vatten -, avlopp- och elstammar för några år sedan ingick ansvaret att täta genomföringarna av rör och kablar mellan de olika våningsplanen. När man har dragit fram rör och kablar ”murar” igen det hål som man tar upp mellan våningsplanen. Vi har nu några fall i huset där vi vet att detta arbete inte har genomförts på rätt sätt. Det är mycket allvarligt framför allt med hänsyn till brandrisk men också vad gäller ljud och lukt som sprider sig mellan lägenheterna.

För att denna risk ska kunna åtgärdas måste vi alla kontrollera genomföringarna i varje lägenhet.

Kan ni ta reda på var ni har inspektionsluckor till rören (vita luckor, fyrkantiga eller rektangulära) som man kan dra ut med handkraft. De sitter oftast i badrum, kök eller på någon annan plats där avloppen går fram t ex i garderober. När ni har hittat luckorna – öppna dem. Stick in er hand och känn om det drar. Om det känns ett vinddrag betyder det att det finns en öppningen mellan våningarna. Öppna också under diskbänken och känn där avloppsrören går ner i golvet.

Vi ber er göra denna kontroll. Om det drar eller om ni misstänker att genomföringarna inte är tätade – meddela styrelsen på mail styrelsen@berget10.se eller genom att lämna en lapp i styrelsens brevlåda i entrén innan den 20 januari. Vi kommer i nästa steg att gå tillbaka till stambytesentreprenören, AK bygg, och begära att de tillförsäkrar att alla genomföringar är tätade.

Mvh/Styrelsen

Om Berget 10

Berget 10 är en tidig modernistisk bostadsfastighet ritad av arkitekten Sven Markelius.. Byggnaden uppfördes 1929-1930 och är belägen i korsningen Tegnérgatan/Dalagatan på Norrmalm i centrala Stockholm. Byggnaden var en av flera som uppfördes i kvarteret Berget omkring 1930 och den mest uttalat moderna. (Källa: Wikipedia)