Brf Berget 10

Icon

Bostadsrättsföreningen på Berget

Erbjudande från vår bank SEB

Efter flytten av våra lån till SEB vill styrelsen förmedla ett erbjudande om personlig rådgivning kring lån och privatekonomi som SEB riktar till oss alla. Erbjudandet från SEB (pdf)»

Har du frågor, kontakta SEB rådgivare direkt, eller mejla ekonomi@berget10.se

Ny medlem

Styrelsen välkomnar föreningens nyaste medlem, Jodie Borgö.

Pågående renovering

Renovering av tak och balkonger fortskrider enligt plan.

Upprepning är lärandets moder!

Vi skrev tidigare om hissarna efter genomförda reparationer och ombesiktning. På senaste styrelsemötet var hissarna uppe igen.

Styrelsen vill verkligen åter betona vikten av att vårda hissarna. Till den änden kommer särskild hisstädning (hela maskineriet) att genomföras efter att renoveringen är genomförd senare i höst, för att minimera slitage från byggdamm och annat. Finkornigt stenmaterial och olja är som du förstår en dålig kombination för ett maskineri.

Styrelsen undersöker också möjligheten att installera automatiskt överlastskydd vilket skulle stoppa hissen om vi försöker köra för tungt. Tills dess: Tänk på lasten – max 3 personer (motsvarande) – och åk försiktigt!

Hissnande nyheter

Hissarna är nu efter genomförda reparationer och ombesiktning återigen fullständigt godkända att använda. Besiktningen är årlig och gäller nu till augusti 2011 enligt anslag i hissarna.

Vi vill också passa på att fästa din uppmärksamhet på att hissarna är jämnåriga med huset och, som sådana gamla fina system, värda att vårda väl. Dels genom att naturligtvis tänka på det vid daglig drift, genom att hantera dörrar och grindar på rätt sätt. Vidare genom att verkligen beakta begränsningen i lyftförmåga: max 3 personer. Mindre last = mindre slitage!

Ett nytt hissmaskineri kan kosta oss alla kanske en halv miljon. En ny hiss, förutom fulare och mindre, vill vi inte ens tänka på kostnaden för.

Åk försiktigt!

Om Berget 10

Berget 10 är en tidig modernistisk bostadsfastighet ritad av arkitekten Sven Markelius.. Byggnaden uppfördes 1929-1930 och är belägen i korsningen Tegnérgatan/Dalagatan på Norrmalm i centrala Stockholm. Byggnaden var en av flera som uppfördes i kvarteret Berget omkring 1930 och den mest uttalat moderna. (Källa: Wikipedia)