Brf Berget 10

Icon

Bostadsrättsföreningen på Berget

Lägenhetsnummer

Några av oss har redan fått – alla andra kommer att få – ett brev från Skatteverket där de frågar om lägenhetsnummer. Då duger inte de lägenhetsnummer som vi hittills använt i vår förening, de som löpt från 1 till 45. Styrelsen har därför numrerat om alla lägenheter med nya nummer som ska motsvara såväl Skatteverkets som Lantmäteriets och Statistiska Centralbyråns krav.

Din lägenhet, som du äger eller bor i, har fått ett nummer enligt exempel H1xxx, eller V1xxx, där H och V står för Höger respektive Vänster. De fyra följande siffrorna är 1, följt av siffra för våningsplan (1–6), följt av löpnummer på våningsplan (01 och uppåt).

Numret för just din lägenhet har placerats på det övre högra eller vänstra hörnet på ytterdörrens karm. Det är blå siffror, och placeringen är beroende av hur dörren öppnas. Detta nummer ska du använda som svar på Skatteverkets fråga. Numret ska också användas vid all identifiering av din lägenhet där du tidigare har använt numret 1–45, t.ex. betalning av avgift, vid specifikation på köpeavtal etc.

Bygginformation

Nu närmar sig inte bara våren, utan också avslut på de yttre arbeten på vårt hus som vi dragits med hela hösten och vintern. Vi har som ni vet lagt helt nytt tak av helsvetsat rostfritt stål, vidare omfattande renoveringar av alla tätskikt (golv) på våra terasser, plan 5 och 6, samt slutligen lagat större putsskador på våra fasader. Allt för att få ett helt tätt och snyggt hus att bo bra i. Arbetena skulle varit klara före jul, så blev det inte men nu närmar det sig. En slutbesiktning var planerad till denna vecka, men en bästa gissning nu är slutbesiktning (cirka) vecka 8.

Ni har alla bidragit till en del av den digra lista med anmärkningar att kolla upp under denna slutbesiktning. Senaste veckan så har det utförts en del avslutande arbeten på det nya plåttaket. Det har som några av er uppmärksammat också inneburit att vårt fläktsystem varit avstängt. Helt enkelt för att arbetena bl.a. varit just plåtjobb kring fläktarna på taket. Det har i några fall inneburit att luften inte har rört sig som vårt ventilationssystem är tänkt, utan dofter har kommit från helt nya håll. Inte alltid till glädje. Vi beklagar verkligen detta, men att stänga av fläktarna en kort period då det utförs arbete har tyvärr varit nödvändigt.

En del byggnadsarbete inomhus återstår fortsatt i föreningens regi för att ta hand om de fuktskador som förorsakats av de tidigare läckande terrasserna och taket.

Styrelsen Brf Berget 10.

Om Berget 10

Berget 10 är en tidig modernistisk bostadsfastighet ritad av arkitekten Sven Markelius.. Byggnaden uppfördes 1929-1930 och är belägen i korsningen Tegnérgatan/Dalagatan på Norrmalm i centrala Stockholm. Byggnaden var en av flera som uppfördes i kvarteret Berget omkring 1930 och den mest uttalat moderna. (Källa: Wikipedia)