Brf Berget 10

Icon

Bostadsrättsföreningen på Berget

Sopig sitation

Sopnedkastet i vårt hus fungerar på följande sätt. Nedanför sopnedkastet står en karusell med ett tiotal sopsäckshållare. Då man slänger hushållssopor väl förpackade i förslutna soppåsar så faller de ned i den närmaste sopsäcken. Då den sopsäcken är full, så skiftar karusellen ett steg och nästa (tomma) sopsäck kommer i läge. Regelbundet (en gång per vecka) så hämtas alla sopsäckar och säck-karusellen laddas med en rad nya, tomma sopsäckar. Nyligen har någon eller några i huset boende ätit pizza, därefter vikt ihop pizza-kartongerna enkelt, och slängt dem i sopnedkastet. Detta har de senaste 2-3 dagarna inträffat inte en gång, utan vid två tillfällen. Det kan vara olika pizza-ätare.

En hopvikt pizza-kartong av wellpapp blir i sopnedkastet som en plankstump. Om man slänger plankstumpar i sopsäcks-karusellen så stannar den och kan inte längre byta sopsäck. Efterföljande soppåsar bygger upp ett stopp i sopnedkastet. Detta utgår vi från att alla som bor i huset förstår.

Alltså, för att vara tydlig:

Sopnedkastet är endast och allenast till för hushållssopor som förpackats väl i tillslutna soppåsar, maxstorlek motsvarande en normal matkasse av plast. Alla andra sopor måste kastas antingen i återvinningscontainrar på Rådmansgatan (ovanför Adolf Fredriks skola) eller transporteras genom egen försorg till återvinningscentralen i Vanadisberget, öppettider kvällstid och helger.

Märk väl: Alla andra sopor.

Styrelsen.

Om Berget 10

Berget 10 är en tidig modernistisk bostadsfastighet ritad av arkitekten Sven Markelius.. Byggnaden uppfördes 1929-1930 och är belägen i korsningen Tegnérgatan/Dalagatan på Norrmalm i centrala Stockholm. Byggnaden var en av flera som uppfördes i kvarteret Berget omkring 1930 och den mest uttalat moderna. (Källa: Wikipedia)