Brf Berget 10

Icon

Bostadsrättsföreningen på Berget

Cyklar på gården

Vänligen flytta cyklarna från gården! Vi behöver lägga stenar under dem och rensa avloppet. De cyklar som står kvar efter onsdag 29:e juni körs till tippen. Barncyklar – endast – får ställas i förrådet längst ner på gården.

Hälsningar styrelsen

Info om avgifts-avierna

Kära medboende!

Nästan total förvirring råder. Först får vi avgifts-avier i brevlådan direkt från kassören, sedan får vi avgifts-avier med post från vår nya förvaltare Add & Subtract, vad ska vi göra?!

Jo, som alltid, vi tar det lugnt. Det är samma avgift, i ena fallet till vårt bankgiro och i andra fallet till vårt bankkonto, dvs pengarna kommer till samma ställe.

Den avi du ska använda nu är den du fick först, som ser likadan ut som tidigare och som är inbetalning till vårt bankgiro. Gör alltså precis som förra månaden, och betrakta avin från förvaltaren som ett provutskick. Och om du eventuellt redan har använt detta provutskick för betalning, låt det vara. Pengarna kommer rätt.

Styrelsen gm kassören

Efterlysning! Vem?

I källaren utanför tvättstugan lät föreningen för ett par år sedan inreda några källarförråd. (I samma område finns också en bygg-toalett så vet du var vi menar.) Dessa förråd behövdes så att samtliga lägenheter skulle kunna få var sitt källarförråd hörande till lägenheten.

Styrelsen har nu uppmärksammat att ett omärkt förråd längst in till vänster har ianspråktagits och låsts med ett svart/mörkgrönt hänglås. Styrelsen efterlyser nu vem det är som utan tillstånd har låst förrådet. Vänligen kontakta styrelsen snarast, på enklaste sätt, mejl eller telefon. Har vi inte hört av dig senast fredag den 8:e juli så klipper vi upp låset.

Föreningen behöver detta utrymme, och det finns i vårt hus endast utrymme för ett förråd per lägenhet.

Ny styrelse

Föreningen höll sin årsstämma 2011-05-30, traditionsenligt i Lilla Adolf Fredriks skola. Till ny styrelse för kommande verksamhetsår valdes eller omvaldes: Jodie Borgö, Åsa Hallbäck, Claes Malmberg, Jake Rydqvist, Daniel Taub, Noëll Trines, Björn Ågren.

Efter konstituering så har styrelsen organiserat sig sålunda:

Ordförande Björn Ågren
Vice ordf. Daniel Taub
Sekreterare Åsa Hallbäck
Kassör Claes Malmberg
Ledamot Noëll Trines
Suppleanter Jodie Borgö
Jake Rydqvist

Kontakta styrelsen/ordförande på info@berget10.se respektive kassören på ekonomi@berget10.se.

Stämmande tackade också särskilt de avgående styrelsemedlemmarna Per Carlsson, Peeter Fredlund, Adrian Lozano och Maria Sjöstrand, för deras fina mångåriga insatser!

Om Berget 10

Berget 10 är en tidig modernistisk bostadsfastighet ritad av arkitekten Sven Markelius.. Byggnaden uppfördes 1929-1930 och är belägen i korsningen Tegnérgatan/Dalagatan på Norrmalm i centrala Stockholm. Byggnaden var en av flera som uppfördes i kvarteret Berget omkring 1930 och den mest uttalat moderna. (Källa: Wikipedia)