Brf Berget 10

Icon

Bostadsrättsföreningen på Berget

Välkommen till våra fina uterum!

Stora tillgångar vi har i vårt hus är dels en fin innergård, dels en stor generös takterrass. Det senaste året har dessa varit mer eller mindre obrukbara p.g.a. reparations- och underhållsarbeten, men nu är arbetena i princip avklarade och vi kan njuta av våra uterum under den fina sommaren (och hösten som kommer sen)!

Användningen av dessa uterum är baserad på hänsynstagande, respekt och samverkan. Hänsynstagande och respekt gäller ömsesidigt, såväl av de som använder uterummen som de som har förmånen att bo i direkt anslutning till dessa. Kort sagt, alla ska ha möjlighet att kunna använda våra gemensamma uterum.

För allas trevnad så färdigställs gården med ett fint trädäck och iordninggjord stenläggning (som tyvärr inte hann bli helt klar före semestrarna). På takterrassen så har styrelsen införskaffat två sittgrupper, sten-bord med vardera sex stolar i konstrotting.

För att alla ska kunna ha största möjliga glädje av uterummen så har styrelsen, på basis av tidigare föreskrifter, utarbetat följande regler. Vi hoppas att de ska fungera, men vill givetvis ha återkoppling med dina synpunkter.

Med detta uppmanar och välkomnar vi alla våra medlemmar och boende att utnyttja våra fina uterum!

Om Berget 10

Berget 10 är en tidig modernistisk bostadsfastighet ritad av arkitekten Sven Markelius.. Byggnaden uppfördes 1929-1930 och är belägen i korsningen Tegnérgatan/Dalagatan på Norrmalm i centrala Stockholm. Byggnaden var en av flera som uppfördes i kvarteret Berget omkring 1930 och den mest uttalat moderna. (Källa: Wikipedia)