Brf Berget 10

Icon

Bostadsrättsföreningen på Berget

HEMFÖRSÄKRING

Hemförsäkringen är en mycket viktig del av varje boende, men även för vår gemensamma förening samt fastighet. Vi vill påminna att varje medlem samt lägenhetsinnehavare måste ha en hemförsäkring med tillägget gällande bostadsrätt.

Så var vänliga kontrollera hemförsäkringarna och att dessa har tillägget bostadsrätt.

Styrelsen

BRANDVARNARE

Föreningen har bytt ut alla batterier i de brandvarnare som är placerade i trapphusen samt entrén.
Dessa brandvarnare är en del av vårt brandförsvar. Om någon brandvarnare skadas eller signalerar ett fel så var vänliga kontakta någon i styrelsen. 
Det brandvarnare som är placerade i lägenheterna är medlemmarnas ansvar att dessa fungerar samt är rätt placerade. Var vänliga att följa upp att brandvarnarna i lägenheterna fungerar och har rätt batterier. 

Styrelsen

VÄRME

Nu startar säsongen med att vårt värmesystem startar upp. När systemet nu kommer att värma upp våra lägenheter är det av yttersta vikt att kontrollera att det fungerar. När belastningen ökar är risken för att eventuella läckage uppstår. Så följ upp när det gäller eventuella läckage.

Kontrollera att inga element, rör eller kranar läcker. Det är så viktigt att reparera om det uppstår läckage.

Lufta elementen om behov finns så det inte bromsar upp att värmen når fram.

Kontakta styrelsen om något uppstår relaterat till läckage.

Styrelsen

TVÄTTSTUGANS NYA TIDER

För att vi skall kunna utnyttja tvättstugan bättre har styrelsen ändrat tvättiderna.

De nya tiderna är enligt följande:

07-00-11.00

11.00-14.00

14.00-18.00

18.00-22.00 

Om tvättstugan är bokad men inte används var så vänlig att försöka kontakta den som bokat tvättiden. På anslagstavlan utanför tvättstugan finns en förteckning över lägenheter och namn att kontakta.

Återigen måste det påminnas att alla måste städa efter sig i tvättstugan.

Är det problem eller fel på utrustningen så kontakta någon i styrelsen snarast möjligt.

De som har andra tvättidslås än de som hör till föreningen måste kontakta styrelsen. Det för att få dessa utbytta till de som tillhör föreningen med rätt registrering på tvättidslåset.

Andra lås utan rätt registrering måste tas bort. Så har Ni problem med att inneha fel tvättidslås så ta kontakta oss.

Styrelsen

INBROTTSPREVENTION

Senaste året har vi här i vårt hus haft en del små-inbrott i källaren och en del annan skadegörelse från personer utifrån. Vi har dock varit rätt så skonade från ”riktiga” inbrott.
Vi vill fortsätta att bo tryggt och säkert. För att fullfölja detta så har styrelsen en åtgärdsplan där vi t.ex. redan har reparerat dörren (luckan) till soprummet (som annars är en väg in i huset); vi har på samma sätt sett över ytterdörren (porten) och vi kommer successivt att gå igenom alla gemensamma dörrar och lås i huset för att säkerställa funktionen och vid behov förbättra.

Som ett led i detta kommer vi också att programmera portkoden så att det krävs nyckel vid inpassage under natten, fr.o.m. kl 22:00. Vi är medvetna om möjliga besvär vid olika kvälls-arrangemang men har samtidigt vägt detta mot allas säkerhet och bedömt nyttan så oerhört mycket större än de få gånger som det skulle orsaka besvär. Besvär som går att lösa.
Utrustningen är installerad, men själva införandet av tidsstyrd portkod räknar vi med om cirka en månad, för att alla ska hinna ordna portnycklar. Exakt datum meddelas senare

Portnyckel? Har jag en portnyckel? Ja det har Du rimligtvis. Det är samma nyckel som till källaren i uppgång A, liksom till tvättstugan, – eller till takterrasserna. Från och med nu så bör Du placera den på nyckelknippan som ”port-nyckel” och se till att alla i hushållet med egen dörrnyckel också har en egen portnyckel.
(Den kanske redan sitter där, för vid el-avbrott kommer Du inte in annars!)
På sikt, då vi gått igenom alla dörrar och deras funktion, så kommer vi troligen att genomföra låsbyte med nya säkrare lås/nycklar.

Vidare håller styrelsen på med en upphandling av säkerhetsdörrar till ett bra pris. Det blir som vi meddelat tidigare individuella beställningar för varje lägenhet. Det blir mycket bra dörrar, vars utförande ansluter till utseendet i våra trapphus och som höjer värdet på lägenheten, och vi hoppas på stor anslutning. Vi återkommer då vi har valt ut rätt leverantör.

Styrelsen.

Om Berget 10

Berget 10 är en tidig modernistisk bostadsfastighet ritad av arkitekten Sven Markelius.. Byggnaden uppfördes 1929-1930 och är belägen i korsningen Tegnérgatan/Dalagatan på Norrmalm i centrala Stockholm. Byggnaden var en av flera som uppfördes i kvarteret Berget omkring 1930 och den mest uttalat moderna. (Källa: Wikipedia)