Brf Berget 10

Icon

Bostadsrättsföreningen på Berget

GÅRDEN

Nu har vi julgran på gården. Någon julgran i trapphuset blir det inte pga. eventuell brandrisk. Cyklarna är åter på sin plats. Cykelställen rymmer inte fler cyklar. Så om Ni har cyklar som skall ställas på gården så försök ställa dem bredvid de andra cyklarna.

Styrelsen

INTRESSEANMÄLAN SÄKERHETSDÖRR

Vi önskar att få reda på hur många som är intresserade av att installera en säkerhetsdörr. Det är av vikt att vi får reda på det inför val av leverantör utifrån de offerter vi nu har fått in. Priset varierar utifrån det antal dörrar vi kan beställa. Priset är från ca 15.000-20.000:- /per dörr inklusive montering, hela arbetet med dörrbytet. Kostnaden står varje lägenhetsinnehavare för. Föreningen står för samlat inköp samt samordning gällande säkerhetsdörrarna. Så var så vänliga att svara till info@berget10.se. Svaret gäller både om Ni vill köpa säkerhetsdörr eller inte köpa säkerhetsdörr. Tack på förhand!

Styrelsen

INSTALLATION AV VÄRMEKABLAR

Under kommande veckor så skall värmekablar installeras i stuprännor samt brunnar.
Företaget som kommer göra installationen är Mi Elektronik AB. Kontaktperson Bosse Ericsson. Tel 0704225285.
Arbetet kommer att ske under december månad. De lägenheter med terrasser samt balkonger som har övergångar av stuprör samt brunnar måste det finnas en möjlighet till tillgänglighet för installationsarbete. Mi El eller styrelsen kontaktar de innehavare av lägenheter som åtkomst till terrasser samt balkonger där tillgänglighet måste beredas för installationsarbetet.
Vi måste påminna er om att de som har brunnar på sina terrasser samt balkonger måste se till att dessa brunnar måste hållas fria. Så kontrollera brunnarna. Det är mycket viktigt.

Styrelsen


SÄKERHETSDÖRRAR

Styrelsen har tagit in offerter på säkerhetsdörrar. Vi kommer bereda frågan i januari 2012. Efter det återkommer vi med en leverantör av säkerhetsdörrar. Det är viktigt att vi få en enhetlighet i fastigheten gällande dörrar.

Styrelsen

Om Berget 10

Berget 10 är en tidig modernistisk bostadsfastighet ritad av arkitekten Sven Markelius.. Byggnaden uppfördes 1929-1930 och är belägen i korsningen Tegnérgatan/Dalagatan på Norrmalm i centrala Stockholm. Byggnaden var en av flera som uppfördes i kvarteret Berget omkring 1930 och den mest uttalat moderna. (Källa: Wikipedia)