Brf Berget 10

Icon

Bostadsrättsföreningen på Berget

VATTENAVBROTT

Tisdag 28 mars kommer vattnet vara avstängt mellan 09.00 – 10.00 pga av renoveringsarbete.

Styrelsen

TVÄTTSTUGAN!

När vi nu har utökat tvättiderna så har vi använt den tidigare ”parkerings” delen för bokning med tvättidskolvar. Det är några tvättidskolvar som verkar fastnat på denna del och inte används. Kan alla som har sina tvättidskolvar på tavlan se till att de är placerade för endast bokning av tvättid. Annars var vänliga ta bort dessa tvättidskolvar och förvara tvättidskolven i exv lägenheten.

De som inte har tvättidskolvar kan köpa dessa på BG-lås, Hörnet Västmannagatan- Kungstensgatan. BG-lås vet vilka tvättkolvar som kan inhandlas. Priset är strax under trehundra kronor. Dessa nya kolvar måste märkas med det gamla lägenhetsnumret. Det finns en lista på anslagstavlan utanför tvättstugan med nya och gamla lägenhetsnummer.

Om Ni har tappat bort nyckel till tvättidskolven så kan Ni få hjälp med detta på BG-lås.

Det måste påminnas att det är av vikt att alla städar tvättstugan efter sig. Även att alla är rädda om vår utrustning i tvättstugan.

Styrelsen

ÄNTLIGEN: MÖJLIGHET TILL SÄKERHETSDÖRRAR

Nu har föreningens medlemmar möjlighet att byta ut sina gamla dörrar till säkerhetsdörrar under våren.

Företaget som kommer att genomföra arbetet med säkerhetsdörrar heter Torterolo&RE säkerhetsdörrar. Dom representeras av Daniel Ericsson.

Daniel Ericsson kommer att ta kontakt med alla medlemmar och stämma av gällande eventuellt köp av säkerhetsdörr samt pris. Det kommer vara en grundstandard av dörr som är anpassad i storlek samt utseende jämfört med nuvarande befintliga dörrar. Säkerhetsdörrarna är klass 3, brandklass 30, Ljudreduktion 41db, samt äkta träfanerade beklädda dörrar.

Kostnaden för säkerhetsdörrar står varje lägenhetsinnehavare för.

Daniel Ericsson från TORTEROLO&RE kommer kontakta Er.

Hälsningar

Styrelsen

NY FASTIGHETSSKÖTARE

Leif Pålson är vår nya fastighetsskötare. Han kan nås på telefon 0702592885. Det gäller under normal kontorstid.

Leif P kan hjälpa till med frågor gällande fastighetsskötseln av vår fastighet.

Även andra frågor som rörande frågor kring vvs, el, ombyggnation, underhåll mm kan ställas till honom. Genom det nätverk av olika hantverkare som veteranpoolen nu bygger upp så kan vi rekommendera att Ni kontaktar Leif P innan ni kontaktar någon annan.

Styrelsen

Om Berget 10

Berget 10 är en tidig modernistisk bostadsfastighet ritad av arkitekten Sven Markelius.. Byggnaden uppfördes 1929-1930 och är belägen i korsningen Tegnérgatan/Dalagatan på Norrmalm i centrala Stockholm. Byggnaden var en av flera som uppfördes i kvarteret Berget omkring 1930 och den mest uttalat moderna. (Källa: Wikipedia)