Brf Berget 10

Icon

Bostadsrättsföreningen på Berget

Efterlysning! Vem?

I källaren utanför tvättstugan lät föreningen för ett par år sedan inreda några källarförråd. (I samma område finns också en bygg-toalett så vet du var vi menar.) Dessa förråd behövdes så att samtliga lägenheter skulle kunna få var sitt källarförråd hörande till lägenheten.

Styrelsen har nu uppmärksammat att ett omärkt förråd längst in till vänster har ianspråktagits och låsts med ett svart/mörkgrönt hänglås. Styrelsen efterlyser nu vem det är som utan tillstånd har låst förrådet. Vänligen kontakta styrelsen snarast, på enklaste sätt, mejl eller telefon. Har vi inte hört av dig senast fredag den 8:e juli så klipper vi upp låset.

Föreningen behöver detta utrymme, och det finns i vårt hus endast utrymme för ett förråd per lägenhet.

Category: Allmänt

Tagged:

Comments are closed.

Om Berget 10

Berget 10 är en tidig modernistisk bostadsfastighet ritad av arkitekten Sven Markelius.. Byggnaden uppfördes 1929-1930 och är belägen i korsningen Tegnérgatan/Dalagatan på Norrmalm i centrala Stockholm. Byggnaden var en av flera som uppfördes i kvarteret Berget omkring 1930 och den mest uttalat moderna. (Källa: Wikipedia)