Brf Berget 10

Icon

Bostadsrättsföreningen på Berget

KONTROLL FÖR SÄKERHET & KOMFORT

Som en viktig del av arbetet med bytet av vatten -, avlopp- och elstammar för några år sedan ingick ansvaret att täta genomföringarna av rör och kablar mellan de olika våningsplanen. När man har dragit fram rör och kablar ”murar” igen det hål som man tar upp mellan våningsplanen. Vi har nu några fall i huset där vi vet att detta arbete inte har genomförts på rätt sätt. Det är mycket allvarligt framför allt med hänsyn till brandrisk men också vad gäller ljud och lukt som sprider sig mellan lägenheterna.

För att denna risk ska kunna åtgärdas måste vi alla kontrollera genomföringarna i varje lägenhet.

Kan ni ta reda på var ni har inspektionsluckor till rören (vita luckor, fyrkantiga eller rektangulära) som man kan dra ut med handkraft. De sitter oftast i badrum, kök eller på någon annan plats där avloppen går fram t ex i garderober. När ni har hittat luckorna – öppna dem. Stick in er hand och känn om det drar. Om det känns ett vinddrag betyder det att det finns en öppningen mellan våningarna. Öppna också under diskbänken och känn där avloppsrören går ner i golvet.

Vi ber er göra denna kontroll. Om det drar eller om ni misstänker att genomföringarna inte är tätade – meddela styrelsen på mail styrelsen@berget10.se eller genom att lämna en lapp i styrelsens brevlåda i entrén innan den 20 januari. Vi kommer i nästa steg att gå tillbaka till stambytesentreprenören, AK bygg, och begära att de tillförsäkrar att alla genomföringar är tätade.

Mvh/Styrelsen

Category: Allmänt

Tagged:

Comments are closed.

Om Berget 10

Berget 10 är en tidig modernistisk bostadsfastighet ritad av arkitekten Sven Markelius.. Byggnaden uppfördes 1929-1930 och är belägen i korsningen Tegnérgatan/Dalagatan på Norrmalm i centrala Stockholm. Byggnaden var en av flera som uppfördes i kvarteret Berget omkring 1930 och den mest uttalat moderna. (Källa: Wikipedia)