Brf Berget 10

Icon

Bostadsrättsföreningen på Berget

Lägenhetsnummer

Några av oss har redan fått – alla andra kommer att få – ett brev från Skatteverket där de frågar om lägenhetsnummer. Då duger inte de lägenhetsnummer som vi hittills använt i vår förening, de som löpt från 1 till 45. Styrelsen har därför numrerat om alla lägenheter med nya nummer som ska motsvara såväl Skatteverkets som Lantmäteriets och Statistiska Centralbyråns krav.

Din lägenhet, som du äger eller bor i, har fått ett nummer enligt exempel H1xxx, eller V1xxx, där H och V står för Höger respektive Vänster. De fyra följande siffrorna är 1, följt av siffra för våningsplan (1–6), följt av löpnummer på våningsplan (01 och uppåt).

Numret för just din lägenhet har placerats på det övre högra eller vänstra hörnet på ytterdörrens karm. Det är blå siffror, och placeringen är beroende av hur dörren öppnas. Detta nummer ska du använda som svar på Skatteverkets fråga. Numret ska också användas vid all identifiering av din lägenhet där du tidigare har använt numret 1–45, t.ex. betalning av avgift, vid specifikation på köpeavtal etc.

Category: Allmänt

Tagged:

Comments are closed.

Om Berget 10

Berget 10 är en tidig modernistisk bostadsfastighet ritad av arkitekten Sven Markelius.. Byggnaden uppfördes 1929-1930 och är belägen i korsningen Tegnérgatan/Dalagatan på Norrmalm i centrala Stockholm. Byggnaden var en av flera som uppfördes i kvarteret Berget omkring 1930 och den mest uttalat moderna. (Källa: Wikipedia)