Brf Berget 10

Icon

Bostadsrättsföreningen på Berget

NY FASTIGHETSSKÖTARE

Leif Pålson är vår nya fastighetsskötare. Han kan nås på telefon 0702592885. Det gäller under normal kontorstid.

Leif P kan hjälpa till med frågor gällande fastighetsskötseln av vår fastighet.

Även andra frågor som rörande frågor kring vvs, el, ombyggnation, underhåll mm kan ställas till honom. Genom det nätverk av olika hantverkare som veteranpoolen nu bygger upp så kan vi rekommendera att Ni kontaktar Leif P innan ni kontaktar någon annan.

Styrelsen

Category: Allmänt

Tagged:

Comments are closed.

Om Berget 10

Berget 10 är en tidig modernistisk bostadsfastighet ritad av arkitekten Sven Markelius.. Byggnaden uppfördes 1929-1930 och är belägen i korsningen Tegnérgatan/Dalagatan på Norrmalm i centrala Stockholm. Byggnaden var en av flera som uppfördes i kvarteret Berget omkring 1930 och den mest uttalat moderna. (Källa: Wikipedia)