Brf Berget 10

Icon

Bostadsrättsföreningen på Berget

Ny styrelse

Föreningen höll sin årsstämma 2011-05-30, traditionsenligt i Lilla Adolf Fredriks skola. Till ny styrelse för kommande verksamhetsår valdes eller omvaldes: Jodie Borgö, Åsa Hallbäck, Claes Malmberg, Jake Rydqvist, Daniel Taub, Noëll Trines, Björn Ågren.

Efter konstituering så har styrelsen organiserat sig sålunda:

Ordförande Björn Ågren
Vice ordf. Daniel Taub
Sekreterare Åsa Hallbäck
Kassör Claes Malmberg
Ledamot Noëll Trines
Suppleanter Jodie Borgö
Jake Rydqvist

Kontakta styrelsen/ordförande på info@berget10.se respektive kassören på ekonomi@berget10.se.

Stämmande tackade också särskilt de avgående styrelsemedlemmarna Per Carlsson, Peeter Fredlund, Adrian Lozano och Maria Sjöstrand, för deras fina mångåriga insatser!

Category: Allmänt

Tagged:

Comments are closed.

Om Berget 10

Berget 10 är en tidig modernistisk bostadsfastighet ritad av arkitekten Sven Markelius.. Byggnaden uppfördes 1929-1930 och är belägen i korsningen Tegnérgatan/Dalagatan på Norrmalm i centrala Stockholm. Byggnaden var en av flera som uppfördes i kvarteret Berget omkring 1930 och den mest uttalat moderna. (Källa: Wikipedia)