Brf Berget 10

Icon

Bostadsrättsföreningen på Berget

TVÄTTSTUGAN!

När vi nu har utökat tvättiderna så har vi använt den tidigare ”parkerings” delen för bokning med tvättidskolvar. Det är några tvättidskolvar som verkar fastnat på denna del och inte används. Kan alla som har sina tvättidskolvar på tavlan se till att de är placerade för endast bokning av tvättid. Annars var vänliga ta bort dessa tvättidskolvar och förvara tvättidskolven i exv lägenheten.

De som inte har tvättidskolvar kan köpa dessa på BG-lås, Hörnet Västmannagatan- Kungstensgatan. BG-lås vet vilka tvättkolvar som kan inhandlas. Priset är strax under trehundra kronor. Dessa nya kolvar måste märkas med det gamla lägenhetsnumret. Det finns en lista på anslagstavlan utanför tvättstugan med nya och gamla lägenhetsnummer.

Om Ni har tappat bort nyckel till tvättidskolven så kan Ni få hjälp med detta på BG-lås.

Det måste påminnas att det är av vikt att alla städar tvättstugan efter sig. Även att alla är rädda om vår utrustning i tvättstugan.

Styrelsen

Category: Allmänt

Tagged:

Comments are closed.

Om Berget 10

Berget 10 är en tidig modernistisk bostadsfastighet ritad av arkitekten Sven Markelius.. Byggnaden uppfördes 1929-1930 och är belägen i korsningen Tegnérgatan/Dalagatan på Norrmalm i centrala Stockholm. Byggnaden var en av flera som uppfördes i kvarteret Berget omkring 1930 och den mest uttalat moderna. (Källa: Wikipedia)