Brf Berget 10

Icon

Bostadsrättsföreningen på Berget

TVÄTTSTUGANS NYA TIDER

För att vi skall kunna utnyttja tvättstugan bättre har styrelsen ändrat tvättiderna.

De nya tiderna är enligt följande:

07-00-11.00

11.00-14.00

14.00-18.00

18.00-22.00 

Om tvättstugan är bokad men inte används var så vänlig att försöka kontakta den som bokat tvättiden. På anslagstavlan utanför tvättstugan finns en förteckning över lägenheter och namn att kontakta.

Återigen måste det påminnas att alla måste städa efter sig i tvättstugan.

Är det problem eller fel på utrustningen så kontakta någon i styrelsen snarast möjligt.

De som har andra tvättidslås än de som hör till föreningen måste kontakta styrelsen. Det för att få dessa utbytta till de som tillhör föreningen med rätt registrering på tvättidslåset.

Andra lås utan rätt registrering måste tas bort. Så har Ni problem med att inneha fel tvättidslås så ta kontakta oss.

Styrelsen

Category: Allmänt

Tagged:

Comments are closed.

Om Berget 10

Berget 10 är en tidig modernistisk bostadsfastighet ritad av arkitekten Sven Markelius.. Byggnaden uppfördes 1929-1930 och är belägen i korsningen Tegnérgatan/Dalagatan på Norrmalm i centrala Stockholm. Byggnaden var en av flera som uppfördes i kvarteret Berget omkring 1930 och den mest uttalat moderna. (Källa: Wikipedia)