Brf Berget 10

Icon

Bostadsrättsföreningen på Berget

Upprepning är lärandets moder!

Vi skrev tidigare om hissarna efter genomförda reparationer och ombesiktning. På senaste styrelsemötet var hissarna uppe igen.

Styrelsen vill verkligen åter betona vikten av att vårda hissarna. Till den änden kommer särskild hisstädning (hela maskineriet) att genomföras efter att renoveringen är genomförd senare i höst, för att minimera slitage från byggdamm och annat. Finkornigt stenmaterial och olja är som du förstår en dålig kombination för ett maskineri.

Styrelsen undersöker också möjligheten att installera automatiskt överlastskydd vilket skulle stoppa hissen om vi försöker köra för tungt. Tills dess: Tänk på lasten – max 3 personer (motsvarande) – och åk försiktigt!

Category: Allmänt

Tagged:

Comments are closed.

Om Berget 10

Berget 10 är en tidig modernistisk bostadsfastighet ritad av arkitekten Sven Markelius.. Byggnaden uppfördes 1929-1930 och är belägen i korsningen Tegnérgatan/Dalagatan på Norrmalm i centrala Stockholm. Byggnaden var en av flera som uppfördes i kvarteret Berget omkring 1930 och den mest uttalat moderna. (Källa: Wikipedia)