Brf Berget 10

Icon

Bostadsrättsföreningen på Berget

PÅMINNELSE: INSPEKTIONSLUCKOR & INTRESSEANMÄLAN SÄKERHETSDÖRR

Det är ytterst viktigt att vi får alla medlemmars respons på (1) Säkerhetsluckors tätning samt (2) Intresseanmälan för säkerhetsdörrar.

Vi ber därför (de som inte tidigare svarat) om detta innan måndag 23 januari; per mail info@berget10.se eller skriftligen med lapp i entrébrevlådan.

TVÄTTSTUGAN

Torktumlaren har för närvarande nedsatt effekt men fungerar trots allt. Den kommer lagas inom kort.

Styrelsen

KONTROLL FÖR SÄKERHET & KOMFORT

Som en viktig del av arbetet med bytet av vatten -, avlopp- och elstammar för några år sedan ingick ansvaret att täta genomföringarna av rör och kablar mellan de olika våningsplanen. När man har dragit fram rör och kablar ”murar” igen det hål som man tar upp mellan våningsplanen. Vi har nu några fall i huset där vi vet att detta arbete inte har genomförts på rätt sätt. Det är mycket allvarligt framför allt med hänsyn till brandrisk men också vad gäller ljud och lukt som sprider sig mellan lägenheterna.

För att denna risk ska kunna åtgärdas måste vi alla kontrollera genomföringarna i varje lägenhet.

Kan ni ta reda på var ni har inspektionsluckor till rören (vita luckor, fyrkantiga eller rektangulära) som man kan dra ut med handkraft. De sitter oftast i badrum, kök eller på någon annan plats där avloppen går fram t ex i garderober. När ni har hittat luckorna – öppna dem. Stick in er hand och känn om det drar. Om det känns ett vinddrag betyder det att det finns en öppningen mellan våningarna. Öppna också under diskbänken och känn där avloppsrören går ner i golvet.

Vi ber er göra denna kontroll. Om det drar eller om ni misstänker att genomföringarna inte är tätade – meddela styrelsen på mail styrelsen@berget10.se eller genom att lämna en lapp i styrelsens brevlåda i entrén innan den 20 januari. Vi kommer i nästa steg att gå tillbaka till stambytesentreprenören, AK bygg, och begära att de tillförsäkrar att alla genomföringar är tätade.

Mvh/Styrelsen

GÅRDEN

Nu har vi julgran på gården. Någon julgran i trapphuset blir det inte pga. eventuell brandrisk. Cyklarna är åter på sin plats. Cykelställen rymmer inte fler cyklar. Så om Ni har cyklar som skall ställas på gården så försök ställa dem bredvid de andra cyklarna.

Styrelsen

INTRESSEANMÄLAN SÄKERHETSDÖRR

Vi önskar att få reda på hur många som är intresserade av att installera en säkerhetsdörr. Det är av vikt att vi får reda på det inför val av leverantör utifrån de offerter vi nu har fått in. Priset varierar utifrån det antal dörrar vi kan beställa. Priset är från ca 15.000-20.000:- /per dörr inklusive montering, hela arbetet med dörrbytet. Kostnaden står varje lägenhetsinnehavare för. Föreningen står för samlat inköp samt samordning gällande säkerhetsdörrarna. Så var så vänliga att svara till info@berget10.se. Svaret gäller både om Ni vill köpa säkerhetsdörr eller inte köpa säkerhetsdörr. Tack på förhand!

Styrelsen

INSTALLATION AV VÄRMEKABLAR

Under kommande veckor så skall värmekablar installeras i stuprännor samt brunnar.
Företaget som kommer göra installationen är Mi Elektronik AB. Kontaktperson Bosse Ericsson. Tel 0704225285.
Arbetet kommer att ske under december månad. De lägenheter med terrasser samt balkonger som har övergångar av stuprör samt brunnar måste det finnas en möjlighet till tillgänglighet för installationsarbete. Mi El eller styrelsen kontaktar de innehavare av lägenheter som åtkomst till terrasser samt balkonger där tillgänglighet måste beredas för installationsarbetet.
Vi måste påminna er om att de som har brunnar på sina terrasser samt balkonger måste se till att dessa brunnar måste hållas fria. Så kontrollera brunnarna. Det är mycket viktigt.

Styrelsen


SÄKERHETSDÖRRAR

Styrelsen har tagit in offerter på säkerhetsdörrar. Vi kommer bereda frågan i januari 2012. Efter det återkommer vi med en leverantör av säkerhetsdörrar. Det är viktigt att vi få en enhetlighet i fastigheten gällande dörrar.

Styrelsen

HEMFÖRSÄKRING

Hemförsäkringen är en mycket viktig del av varje boende, men även för vår gemensamma förening samt fastighet. Vi vill påminna att varje medlem samt lägenhetsinnehavare måste ha en hemförsäkring med tillägget gällande bostadsrätt.

Så var vänliga kontrollera hemförsäkringarna och att dessa har tillägget bostadsrätt.

Styrelsen

BRANDVARNARE

Föreningen har bytt ut alla batterier i de brandvarnare som är placerade i trapphusen samt entrén.
Dessa brandvarnare är en del av vårt brandförsvar. Om någon brandvarnare skadas eller signalerar ett fel så var vänliga kontakta någon i styrelsen. 
Det brandvarnare som är placerade i lägenheterna är medlemmarnas ansvar att dessa fungerar samt är rätt placerade. Var vänliga att följa upp att brandvarnarna i lägenheterna fungerar och har rätt batterier. 

Styrelsen

VÄRME

Nu startar säsongen med att vårt värmesystem startar upp. När systemet nu kommer att värma upp våra lägenheter är det av yttersta vikt att kontrollera att det fungerar. När belastningen ökar är risken för att eventuella läckage uppstår. Så följ upp när det gäller eventuella läckage.

Kontrollera att inga element, rör eller kranar läcker. Det är så viktigt att reparera om det uppstår läckage.

Lufta elementen om behov finns så det inte bromsar upp att värmen når fram.

Kontakta styrelsen om något uppstår relaterat till läckage.

Styrelsen

Om Berget 10

Berget 10 är en tidig modernistisk bostadsfastighet ritad av arkitekten Sven Markelius.. Byggnaden uppfördes 1929-1930 och är belägen i korsningen Tegnérgatan/Dalagatan på Norrmalm i centrala Stockholm. Byggnaden var en av flera som uppfördes i kvarteret Berget omkring 1930 och den mest uttalat moderna. (Källa: Wikipedia)