Brf Berget 10

Icon

Bostadsrättsföreningen på Berget

Kontaktinfo

Styrelse

styrelsen@berget10.se

 

Ordförande Johan Paju (info@berget10.se)
Ledamot Daniel Taub
Ledamot Katja Halvarsson
Ledamot Petra Adamsson
Ledamot Marcus Gullers
Suppleant Johan Ax
Suppleant Kristoffer Svensson
Suppleant Ulrika Nilsson

 

Ekonomisk förvaltning

Styrelsen förvaltar för närvarande själv ekonomin. Frågor om medlemsavgifter och övrig ekonomi kan ställas till ekonomi@berget10.se

Service

VVS-jour Allmänna Rörjouren 08-558 03 553
Felanmälan hiss KM Hiss AB, 0771-730 730, felanmalan@kmhiss.se

Om Berget 10

Berget 10 är en tidig modernistisk bostadsfastighet ritad av arkitekten Sven Markelius.. Byggnaden uppfördes 1929-1930 och är belägen i korsningen Tegnérgatan/Dalagatan på Norrmalm i centrala Stockholm. Byggnaden var en av flera som uppfördes i kvarteret Berget omkring 1930 och den mest uttalat moderna. (Källa: Wikipedia)