Brf Berget 10

Icon

Bostadsrättsföreningen på Berget

Husets energianvändning

Energideklaration för Tegnérgatan 57, Stockholm.

Detta hus använder 129 kWh/m² och år, varav el 4 kWh/m².
Liknande hus 119–146 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: Boverkets hemsida
Energideklaration utförd 2009-05-20 av:
Richard Petersson, Mätforum AB


Om Berget 10

Berget 10 är en tidig modernistisk bostadsfastighet ritad av arkitekten Sven Markelius.. Byggnaden uppfördes 1929-1930 och är belägen i korsningen Tegnérgatan/Dalagatan på Norrmalm i centrala Stockholm. Byggnaden var en av flera som uppfördes i kvarteret Berget omkring 1930 och den mest uttalat moderna. (Källa: Wikipedia)