Hem » Kontaktinfo

För att boka gården eller takterrassen, skicka mejl till info@berget10.se (ange: namn, lägenhetsnummer, datum, terrass/gård). Bokningen kommer att synliggöras i kalendern nedan.

Kalender och bokningar

Kontakta valberedningen@berget10.se om du vill hjälpa till med styrelsearbetet eller på andra sätt, speciellt om du har kunskaper inom ekonomi, byggnad/VVS och annat som hör till drift och förvaltning av fastighet

Kontaktinfo

Styrelse 2024-25 info@berget10.se
Ordförande          Johan Paju             
Vice-ordförande     Daniel Taub                
Kassör              Per Carlsson      
Sekreterare         Kim Laraqui                
Ledamot             Katja Halvarsson
Ledamot             Peeter Fredlund
Suppleant           Calle Ossbahr
Suppleant           Linnea Tyrén
Suppleant           Petra Adamsson
Ekonomi/förvaltning ekonomi@berget10.se     
Fastighets-skötsel  KC-Rör, Kenneth Cedborn 0706 – 214 444, info@kcror.se 
Journummer (endast AKUTA FEL utanför  kontorstid!) Allmänna Rörjouren   www.rorjour.se     08 – 5580 3553

Valberedningen 2023-24 valberedningen@berget10.se
Linnea Tyrén
Martin Adamsson
Anmäl din epostadress till info@berget10.se om du vill ta emot elektroniska utskick ifrån föreningen. Avanmäl dig på samma sätt.