Brf Berget 10

Icon

Bostadsrättsföreningen på Berget

Kontaktinfo

Styrelse 2023-24 info@berget10.se
Ordförande          Per Carlsson             
Vice-ordförande     Daniel Taub                
Kassör              Björn Holmberg     
Sekreterare         Kim Laraqui                
Ledamot             Johan Paju                  
Ledamot             Katja Halvarsson
Ledamot             Peeter Fredlund
Suppleant           Petra Adamsson
Ekonomi/förvaltning ekonomi@berget10.se     
Fastighets-skötsel  KC-Rör, Kenneth Cedborn 0706 – 214 444

Journummer (endast AKUTA FEL utanför  kontorstid!) Allmänna Rörjouren   www.rorjour.se     08 – 5580 3553

Om Berget 10

Berget 10 är en tidig modernistisk bostadsfastighet ritad av arkitekten Sven Markelius.. Byggnaden uppfördes 1929-1930 och är belägen i korsningen Tegnérgatan/Dalagatan på Norrmalm i centrala Stockholm. Byggnaden var en av flera som uppfördes i kvarteret Berget omkring 1930 och den mest uttalat moderna. (Källa: Wikipedia)