Brf Berget 10

Icon

Bostadsrättsföreningen på Berget

Regler – innergård och takterrass

För att inte störa de boende gäller följande regler för användandet av takterrassen och innergården.

  • Uterummen får användas enskilt eller för grupper fram till klockan 22:00. Oaktat detta så kan enskilda som visar stor hänsyn nyttja uterummen även under andra tider. Sunt förnuft och gott omdöme gäller!
  • Det får inte spelas hög musik eller på annat sätt förekomma störande ljud.
  • Värden/värdinnan för sällskapet ansvarar för att allt skräp, inklusive cigarrettfimpar, omedelbart avlägsnas när man lämnar uterummet.
  • Grillning är tillåten på gården. Grillen får dock under inga omständigheter placeras på trädäcket utan endast på stenläggningen. Ta inte in grillen innan den helt har brunnit ut. Grillning är alltid förbjuden på takterrassen.
  • Dörrarna till uterummen skall vid alla tillfällen hållas låsta eller under uppsikt! Tänk på risken för att obehöriga kommer in.

Fastställd juli 2011.
Styrelsen för Brf Berget10.


Om Berget 10

Berget 10 är en tidig modernistisk bostadsfastighet ritad av arkitekten Sven Markelius.. Byggnaden uppfördes 1929-1930 och är belägen i korsningen Tegnérgatan/Dalagatan på Norrmalm i centrala Stockholm. Byggnaden var en av flera som uppfördes i kvarteret Berget omkring 1930 och den mest uttalat moderna. (Källa: Wikipedia)