För att boka gården eller takterrassen, skicka mejl till info@berget10.se (ange: namn, lägenhetsnummer, datum, terrass/gård). Bokningen kommer att synliggöras i kalendern nedan.

Kalender och bokningar

Kontakta valberedningen@berget10.se om du vill hjälpa till med styrelsearbetet eller på andra sätt, speciellt om du har kunskaper inom ekonomi, byggnad/VVS och annat som hör till drift och förvaltning av fastigheter.

Vad säger föreningens stadgar egentligen?

Det är viktigt att ha litet koll på vad föreningens stadgar säger. Utdrag ur några ofta refererade paragrafer följer. Se sidan om stadgarna ovan för mer info.

§ 13
Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen. En förändring får aldrig innebära bestående olägenhet för föreningen eller annan medlem. Underhålls- och reparationsåtgärder skall utföras på ett fackmannamässigt sätt. Som väsentlig förändring räknas bl.a. alltid förändring som kräver bygglov eller innebär ändring av ledning för vatten, avlopp eller värme. Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhållits.

§ 16
En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke.

Nya rutiner för mat- och restavfall, fr.o.m. 20 november 2023

Från årsskiftet 2023/2024 införs nya regler för avfallshantering i Stockholm. Även flerfamiljsbostadshus ska separera sitt matavfall. Det innebär att vi inte får plats med all hantering med nuvarande lösning och måste göra om så att hämtning och kärluppställning sker i en del av cykelgaraget. Detta får till följd att vi är tvungna att minska antalet cyklar i cykelgaraget. Om du redan nu vet att du inte använder din cykel ofta vore det bra om du kan ställa den i ditt förråd eller skaffa undan den till annan plats. Du når enklast det nya soputrymmet via garageporten på Dalagatan 10 (rödmarkerad på bilden nedan). Från och med måndag den 20 november 2023 finns det kärl uppställda där för restavfall och matavfall. Alla boende kan plocka sitt ”Startkit” med påshållare, matavfallspåsar och infofolder som står i trapphuset. Det gamla sopnedkastet är nu helt avstängt.

OBS! Återvinning av övrigt avfall (glas, papp, plast mm) ska även fortsättningsvis tas till miljöstationer, t.ex. på hörnet av Upplandsgatan vid Norra Bantorget eller vid Hemköp i korsningen Upplandsgatan/Kungstensgatan.

Mr Funkis

Bostadsfastighet Berget 10 uppmärksammas i dokumentären Mr. Funkis på svtplay.se. Dokumentären handlar om arkitekten Sven Markelius som ritade Berget 10. Markelius tillhörde de mest radikala arkitekterna under sin tid.

Anmäl din epostadress till info@berget10.se om du vill ta emot elektroniska utskick ifrån föreningen. Avanmäl dig på samma sätt.