Hem » Allmänt » Avgiftshöjning 2024

För att boka gården eller takterrassen, skicka mejl till info@berget10.se (ange: namn, lägenhetsnummer, datum, terrass/gård). Bokningen kommer att synliggöras i kalendern nedan.

Kalender och bokningar

Kontakta valberedningen@berget10.se om du vill hjälpa till med styrelsearbetet eller på andra sätt, speciellt om du har kunskaper inom ekonomi, byggnad/VVS och annat som hör till drift och förvaltning av fastighet

Avgiftshöjning 2024

Som ni vet har den allmänna kostnadsnivån ökat dramatiskt under de senaste åren.

2023 var föreningens driftskostnader 8,2% högre än under 2022. I tillägg ökade räntekostnaden för föreningens lån med 292% jämfört med 2022. Tyvärr har kostnadsökningarna för vissa större kostnadsposter inte avtagit inför 2024. Mest ökar taxorna för fjärrvärme (12%), vatten och avlopp (25%) och sophämtning (24%).

Vi räknar med att den totala kostnadsmassan – driftskostnader och räntekostnader – totalt kommer att öka med ytterligare 8,3% under 2024. Detta gör att vi har en total kostnadsökning på ca 40% sedan 2022. Vi har höjt hyran för vår lokalhyresgäst (BOC) varje år och vi fortsätter att arbeta med en strikt kostnadskontroll. Dessa åtgärder är tyvärr inte tillräckliga för att skapa en uthållig ekonomisk situation för föreningen.

Styrelsen har därför beslutat att medlemmarnas avgift ska höjas med 12% f o m 1 januari 2024.

Avgiften för första kvartalet förblir oförändrad. F o m avgiften för april månad ökar avgiften med 12% samt ett påslag för årets tre första månader.

Exempel:

Så här kommer den nya månadsavgiften att tas ut:

Månadsavgift 2023                         5 000 kr

Månadsavgift 2024                         5 600 kr   (12% höjning) f o m 1 april

Retroaktiv höjning jan – mars         200 kr   (3 månader x 600 kr fördelat på 9 månader)

Månadskostnad f o m 1 april         5 800 kr

F o m januari 2025 blir månadsavgiften 5 600 kr

Stockholm 2024-01-26

Styrelsen för Brf Berget 10


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Anmäl din epostadress till info@berget10.se om du vill ta emot elektroniska utskick ifrån föreningen. Avanmäl dig på samma sätt.